SCANDICSOFA.LT PRIVATUMO POLITIKA
 
1.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.
Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama, kaip SCANDICSOFA POLAND SP. Z O.O, įregistruota Nacionalinio teismų registro Įmonių registre, kurį tvarko Poznanės-Nowe Miasto ir Wilda apylinkės teismo VIII komercinis skyrius prie Nacionalinio teismo registro, numeris (KRS) 0000591398; mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 5213715317, įmonės kodas (REGON) 363222995, registracijos adresas: Sielska g. 17A, 60-129 Poznanė, Lenkija (lenk. ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań, Polska) adresas korespondencijai: Akacjowa g. 1 62-025 Kostrzyn Wielkopolsk, Lenkija (lenk. ul. Akacjowa 1 62-025 Kostrzyn Wielkopolski), visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas – 100 000 00 zlotų; (toliau – Valdytojas), tvarko lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenis scandicsofa.lt internetinėje parduotuvėje (toliau - Internetinė parduotuvė).
1.2.
Šioje Privatumo politikoje vartojami terminai atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento apibrėžimus.
1.3.
Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:
  • adresas korespondencijai: Akacjowa g. 1 62-025 Kostrzyn Wielkopolsk, Lenkija (lenk. ul. Akacjowa 1 62-025 Kostrzyn Wielkopolski);
  • el. paštas: labas@scandicsofa.com;
  • kontaktinio telefono numeris: (+370) 5 214 0372.
2
KOKIUS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU MES RENKAME APIE JUS?
2.1.
Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, užsakymo pristatymui reikalinga informacija, kurių teisinis pagrindas yra sutartis. Ši informacija gali būti perduodama mokėjimo paslaugų teikėjams.
2.2.
Užsakymo pristatymas. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, siuntų savitarnos terminalo informacija, siuntos numeris, kurių teisinis pagrindas yra sutartis. Ši informacija gali būti perduodama kurjerių tarnyboms, pristatymo paslaugų teikėjams, paštui.
2.3.
Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, tel. nr., kurių teisinis pagrindas yra sutikimas / teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams. Ši informacija gali būti perduodama naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjams
2.4.
Socialinių tinklų paskyrų administravimas. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis: unikalus ID, IP adresas, socialinių tinklų paskyrų vartotojų slapyvardžiai (nickname), kurių teisinis pagrindas yra sutikimas / teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams. Ši informacija gali būti perduodama naujienlaiškių siuntimo teikėjams.
2.5.
Sklandaus Interneto Internetinės parduotuvės veikimo užtikrinimas. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis: įrenginio informacija: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų Internetinės parduotuvės turiniu, kurių teisinis pagrindas yra stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti Internetinės parduotuvės saugumą. Ši informacija gali būti perduodama įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, atsakingai parinktiems verslo partneriams, teisėsaugos bei valstybės institucijoms.
3
KAIP MES RENKAME INFORMACIJĄ APIE JUS?
3.1.
Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:
3.1.1.
Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai sudarote su mumis sutartį, pateikiate paklausimą, prašymą ir/ar pretenziją mums, skambinate mums ar kreipiatės el. paštu;
3.1.2.
informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai naudojatės mūsų Internetine parduotuves (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
3.1.3.
Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, viešai prieinamų profilių informacija (pvz.: „Facebook“).
4
KAS YRA DUOMENŲ GAVĖJAI?
4.1.
Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei tai būtina siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus, pvz., su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas Internetinėje parduotuvėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai, specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, Internetinės parduotuvės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams ir pan. Paslaugų teikėjai yra įsisteigę Lietuvoje arba kitoje EEE valstybėje. Norėdami gauti išsamų gavėjų sąrašą, kreipkitės į mus tiesiogiai.
4.2.
Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
4.2.1.
Jei tai yra privaloma pagal teisės aktus (pvz., VMI, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, kitoms priežiūros institucijoms);
4.2.2.
Siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, kaip antai, teisininkams, skolų išieškojimo bendrovėms, antstoliams);
4.2.3.
Kitais atvejais, jeigu įmonės vadovas nusprendžia, kad duomenų teikimas yra būtinas tikslams pasiekti.
5
Į KOKIAS ŠALIS YRA PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
5.1.
Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais, mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.
5.2.
Labai retais atvejais mes galime siųsti Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiais atvejais, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:
5.2.1.
su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
5.2.2.
taikomos Įmonėms privalomos taisyklės;
5.2.3.
duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
5.2.4.
elgesio kodeksai, sertifikavimo mechanizmai;
5.2.5.
gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
5.2.6.
Nesant nei vienos iš aukščiau paminėtos tinkamos apsaugos priemonės, galime pasinaudoti Reglamento 49 straipsnyje numatytomis išimtimis (pvz., perduoti Jūsų duomenis remiantis Jūsų sutikimu), tačiau jos gali būti taikomos tik griežtai Reglamente suformuluotais atvejais.
6
JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
6.1.
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir echnines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
6.2.
Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
7
KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ DUOMENIS?
7.1.
Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą – asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų (darbuotojų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, vadovaujantis vidinių mūsų įmonės dokumentų nuostatomis). Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.
7.2.
Konkretūs duomenų saugojimo laikotarpiai:
7.2.1.
Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas – 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
7.2.2.
Užsakymo pristatymas – 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
7.2.3.
Tiesioginė rinkodara – 2 metus po sutikimo gavimo/po to, kai asmuo įsigijo prekių.
7.2.4.
Socialinių tinklų paskyrų administravimas – kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas.
7.2.5.
Sklandaus Inte rnetinės parduotuvės veikimo užtikrinimas – sesijos metu arba 1 metus (priklausomai nuo naudojamo slapuko).
8
JŪSŲ TEISĖS
8.1.
žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
8.2.
susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
8.3.
reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti 7.4. neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
8.4.
reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti 7.4. neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
8.5.
reikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
8.6.
reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
8.7.
bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
8.8.
atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
8.9.
pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos
9
TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
9.1.
Valdytojo Internetinėje parduotuvėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Valdytojas nekontroliuoja. Valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.
10
SLAPUKAI
10.1.
Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Jie padeda mums:
10.1.1.
atpažinti Jus, kaip ankstesnį Internetinės parduotuvės lankytoją;
10.1.2.
išsaugoti Jūsų lankymosi Internetinėje parduotuvėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį;
10.1.3.
užtikrinti sklandų Internetinės parduotuvės veikimą;
10.1.4.
stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Internetinės parduotuvės lankytojų skaičių.
10.2.
Analizuodami šiuos duomenis, galime savo Internetinę parduotuvę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.
10.3.
Kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite čia.
10.4.
Taip pat atkreipiame dėmesį, jog be mūsų naudojamų slapukų, Internetinėje parduotuvėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojams) nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų naudojamame įrenginyje. Tokius slapukus įdiegusios trečiosios šalys taiko savo privatumo politikas ir mes negalime atsakyti už juos (mūsų Internetinė parduotuvė neturi prieigos prie jais perduodamos informacijos), todėl primygtinai rekomenduojame papildomai pasidomėti minėtomis politikomis, patalpintose tų trečiųjų šalių interneto tinklalapiuose. Mūsų socialinių tinklų paskyroms („Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Youtube“) taikomos jų valdytojų privatumo politikos:
10.4.1.
Facebook – https://www.facebook.com/policies/cookies/
10.4.2.
Instagram – https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
10.4.3.
Youtube – https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
10.4.4.
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
10.4.5.
Yandex – https://yandex.com/legal/cookies_policy_eng/?lang=en
10.4.6.
Yahoo – https://legal.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.html
10.4.7.
Triplelift – https://triplelift.com/privacy/
10.4.8.
Pinterest – https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy
10.4.9.
Vimeo – https://vimeo.com/features/video-privacy
11
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1.
Ši Privatumo politika galioja 2022-03-05. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo Internetinėje parduotuvėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Internetinėje parduotuvėje momento.
Sklep jest w trybie podglądu
Žiūrėti pilną svetainės versiją
Sklep internetowy Shoper Premium